Sterke resultater i Moldova

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) fremhever optikerutdanningen i Moldova som et studieprogram med stor verdi.

Førsteklassestudenter i optometri fra Moldova øver på å lage briller på Kongsberg (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Viktig kunnskapsutveksling

Eurasiaprogrammet har gjennom internasjonalt utdanningssamarbeid mellom Norge og ni land utviklet 152 kurs, de fleste på mastergradsnivå.

Seniorrådgiver Hege Toje trekker frem optikerutdanningen i Moldova som et studieprogram med stor verdi for partnerlandet Moldova.

– Her er det bygget opp et helt nytt optikerstudium.

Studiet har kommet i gang etter iherdig innsats fra blant andre optiker Hans Bjørn Bakketeig og organisasjonen Hjelp Moldova, Universitetet i Sørøst-Norge – og bidrag fra fra Norges Optikerforbund og Synsinformasjon.

Blant annet har innsamlede midler fra Verdens synsdag de siste årene gått til denne utdanningen.

Euraisaprogrammet har også stimulert til betydelige mengder mobilitet av studenter.

931 utenlandske studenter har vært i Norge, og 551 norske studenter har tatt deler av studiet i samarbeidslandene.

Flere norske optikerstudenter har hatt praksis i Moldova, og optometristudentene fra Moldova har blant annet fått undervising i optoteknikk på Kongsberg.

Overordnet mål for Eurasiaprogrammet er å fornye og internasjonalisere høyere utdanning i partnerlandene, for å bidra til politisk og økonomisk reform – samt å stimulere til bærekraftig utvikling, øke utdanningsnivået og å øke respekten for menneskerettigheter.

Les mer på DIKUS nettsider her