Stortingsrepresentant Torbjørn Vereide (Foto: Hans Torvald Haugo)

Briller i klasserommet

«Glasses in classes» var et viktig tema på Kongsberg Vision Meeting 2022. Nå har Torbjørn Vereide som er stortingsrepresentant i arbeids- og sosialkomiteen og medlem i arbeidsgruppen «flere unge ut i arbeid» for Arbeiderpartiet fått informasjon om at dårlig syn kan skape utfordringer i skolen.