Stort fokus på barna

Media har ofte fokus på barna når skolene setter i gang etter sommerferien. 2012 er ikke noe unntak. Det spesielle i år er at det har vært mange journalister som er opptatt av barnas syn.

 

 

I forbindelse med skolestart i år har det vært mange artikler som har belyst barn i skolesituasjon, og deres utfordringer i forhold til synsfunksjonen. Optikere lokalt og Norges Optikerforbund blir ofte spurt om informasjon i slike saker. Det er fint at optikerens kunnskap og kompetanse innen området synliggjøres.

 

Drammens Tidende skriver om Ida som nå svinger seg fra gren til gren uten problemer. Hennes redning ble en optiker som oppdaget at hun var betydelig langsynt.

 

Det finnes få tall som sier noe spesifikt om Norge, men tall fra USA antyder at 1 av 5 barn i skolealder har synsproblemer. Tall Specsavers har hentet inn via Nostad viser at over halvparten av foreldrene lurer på om barna kan ha synsproblemer, og at mange velger å la være å oppsøke optiker for å undersøke barnas syn. Dette står i kontrast til tall fra TNS Gallup som viser at tillitten til optiker er høy samt at hele 64% av befolkningen vil først og fremst kontakte optikeren dersom det oppstår problemer med synet. Tallene kan desverre vise at mange foreldre velger å ikke få undersøkt barna.

 

Trine Langaas forteller i artikkelen at det jobbes med å finne andel barn i Norge med synsproblemer. Norges Optikerforbund anbefaler variert aktivitet for både barn og voksne: Både for helsas skyld og fordi det er sunt for synet.

 

Les mer i Drammens Tidendes nettutgave.