Studiestart!

Nå har studieåret startet! Prognosene viser at 96 optometristudenter vil være med i høstsemesteret, etter at 124 takket ja til studieplass.

Fra Bli Optiker på Facebook og Instagram, studiestart mandag 14. august

Mandag var  det studiestart.

Det har vært svært god søkning til optometristudiet i år, og per 7. august var det 124 studenter som har takket ja til studieplass.

– Det gir en prognose på 96 studenter per 1. oktober, som er en 17% økning fra i fjor, forteller instituttleder Bente Monica Aakre.


Det er 16 som har takket ja til studieplass på master i optometri og synsvitenskap.

I tillegg har 20 takket ja til Europeisk Diplom.

– Erfaringen er også for masterprogrammene at ikke alle møter, så vi skulle svært gjerne sett at flere søkte master! Masteren gir optikere kompetanse som helsetjenesten i Norge har god bruk for og som ingen andre yrkesgrupper dekker i tilstrekkelig grad, sier Bente Monica Aakre.