Styrene samlet

Neste års felles fagkonferanse i Trondheim var et viktig tema da styrene i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon møttes mandag.

Styrene i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon hadde begge møter mandag og en del av møtet var felles (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Siste samling før jul

Begge styrene hadde sine møter i Oslo mandag 5. desember, og det var en fellessesjon mellom styrene der neste års fagkonferanse var et viktig tema.

Synsinformasjon holder sin generalforsamling fredag 21. april og denne dagen blir det et program tilpasset SIs medlemmer.

Dagen etter, lørdag 22. april blir det felles fagprogram arrangert av SI og NOF. Her er det hode, hjerne og syn som er hovedtema. 

Søndag 23. april holdes landsmøtet i Norges Optikerforbund og det blir program tilpasset NOFs medlemmer denne dagen. Helgens program avsluttes søndag ettermiddag og detaljene utarbeides nå.

Informasjon kommer i nyhetsbrev på epost, på nett og i Optikeren.