Syfilis med synstap

Syfilis er en lumsk sykdom som kan imitere andre sykdommer og derfor forvirre helsepersonell. Syfilis er  i vekst i Norge. Okulær syfilis kan føre til irreversibelt synstap.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Okulær syfilis

Fra 2008 til 2018 er antall nordmenn som ble diagnostisert med syfilis nær femdoblet, fra 56 til 231.

Syfilis er i hovedsak en seksuelt overførbar sykdom. Menn som har sex med menn er spesielt utsatt.

Sen diagnostisering av syfilis er ikke uvanlig, fordi sykdommen kan imitere andre tilstander og dermed forvirre både den som rammes og helsepersonell.

Oppdages syfilis sent, kan det føre til irreversibelt synstap.

Tidsskrift for Den norske Legeforening har to interessante kasus som optikere og øyehelsepersonell har interesse av å lese.

Syfilis med synstap

Syfilis med dobbeltsyn