Sykemeldingsvariasjoner blant legene

Et av legeforeningens mantra er at leger er best kvalifisert til å stille diagnoser. Optikere får stadig høre at vi ikke er kvalifisert til å stille diagnoser, noe vi er pålagt av myndighetene å gjøre for eksempel i forbindelse med henvisning. Ny forskning viser at legene har en vei å gå når det gjelder å finne ensartede diagnoser på pasientenes plager og symptomer.

 
Studien viser at det ikke bare er tilfeldigheter ute og går i forhold til å få stilt en diagnose. Sammenhengen mellom diagnose og behov for sykemeldingsgrunnlag virker å være en årsak til funnene.

 

Om legen bestemmer seg for sykemelding er ikke rent sykdomsavhengig. Pasientens personlighet, sårbarhetssituasjon og familiesituasjon spiller en rolle. Symptomene betyr liten i forhold til sykemelding.

 

Les mer om Mælands spennende funn i forhold til diagnosesetting i det norske helsevesenet via NRK Hordaland sine nettsider.