Syn påvirker yrkesvalg

De som velger yrkesfag har flere ubehandede synsfeil enn de som tar allmennfag på videregående. Det kan få store konsekvenser i yrkeslivet.

Rigmor Baraas og Ellen Svarverud fortalte om syn og yrkesvalg på Arendalsuka (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Synskrevende yrkesfag

Universitetet i Sørøst-Norge har en egen båt liggende ved Pollen under Arendalsuka og her presenteres forskning fra universitetet.

Onsdag stod blant annet syn på agendaen da flere innen helse og utdanning tok opp betydningen av syn i videregående utdanning.

Optometri-forskerne Ellen Svarverud og Rigmor Baraas kunne fortelle om et spennende samarbeidsprosjekt der de har sett nærmere på synet til elever som tar yrkesfag.

Det viser seg at langt flere av disse elevene har synsfeil som ikke er korrigert enn jevnaldrende på andre utdanninger som tar sikte på mer akademiske fag.

Mange av elevene på yrkesfag har gått med synsfeil gjennom store deler av barndommen som ikke har blitt korrigert.

Dette kan få store konsekvenser for hvordan de utøver yrket sitt. Yrkene de skal ut i blir stadig mer synskrevende med bruk av avanserte roboter og dataprogrammer. Godt syn er svært viktig for disse elevene.

Forskningen er ikke publisert ennå, men dette er virkelig tankevekkende første funn!