Synet er en af dine vigtigste sanser, og derfor skal du være god ved dine øjne

Forebyggende øyehelse:
Optikeren har god kunnskap i forhold til synsfunksjonen og hvordan denne endres i livsløpet. Vi er kjent med sammenhengen generell helse og synsmessige endringer. Det er kjent at den enkeltes livsstil kan medvirke til å redusere synskvaliteten. Det er en klar trend i dag at folk selv må ta større ansvar for egen helsesituasjon. Grønne resepter er et eksempel på dette. Det har vært mye medieoppmerksomhet rundt at legene må ha en klarere rolle i å få befolkningen til å forstå nytten av å leve med en sunn og frisk kropp gjennom egen livsstil.
 

Alive skriver at vi bruker øynene hele dagen. Mange sitter timevis på jobb og stirrer i skjermen, men det er ikke direkte skadelig for øynene dine så lenge du sitter korrekt, har den riktige brille- eller kontaktlinsekorreksjonen på, fortsetter artikkelen. Øyelege Henrik Lund oppfordrer alle til å tenke på sin levemåte i forhold til sunn kost, regelmessig mosjon og alminnelig god hygiene i forhold til bruk av kontaktlinser. Han gir så råd i forhold til røyking, solbrillebruk, lindring med omslag for nervespenninger rundt øynene og bruk av fuktdråper.
 

Dette er ren folkeopplysning! Denne informasjonen skal også optikere gi sine pasienter, spesielt hvis de etterspør det. De nevnte områdene sammen med andre omfattes av det dagelige arbeidet hos alle som arbeider med øyehelse.
 

Les artikkelen i Alive ved å klikke her.
 

Les om grønn resept på Sosial- og Helsedirektoratets sider ved å klikke her.
 

Det å gi folkeopplysning har ulike fasetter. Noen vil påstå at dette kun gjøres ut fra kommersiell interesse. Eksempler på dette kan være å informere om viktigheten av antioksidanter, men at dette ikke gjøres ut fra et folkeopplysningsperspektiv, men med et kommersielt utgangspunkt. Dvs ønske om salg av produkter. Andre si at det er greit så lenge nytteverdien i befolkningen er tydelig og målbar. Problemstillinger som dette bør helsepersonell ha reflektert over. Råd gitt i helsevesnet skal til enhver tid basere sine råd i dokumentert kunnskap.
 

Ønsker du å diskutere temaet på Optometriforum klikker du her.