Synlig på Stortinget

Norges Optikerforbund ønsker å få på plass forpliktende lokale samarbeid mellom helsesykepleier, lege og optiker for å gi barn bedre synshjelp. Modellen ble presentert  for helsepolitikere på Stortinget denne uken.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund deltok i høring på Stortinget denne uken (Foto: Kaia Means)

Bedre samarbeid på tvers av profesjoner

Det har vært mye oppmerksomhet rundt barn og syn i det siste, ikke minst har støtteordningen for behandlingsbriller blitt heftig diskutert.

I en høring for Stortingets Helse- og omsorgskomite tok Norges Optikerforbunds generalsekretær Hans Torvald Haugo opp problemene vi står foran med knapphet innen fremtidens øyehelsetjeneste.

Når befolkningen eldes, vil flere eldre ha behov for hjelp fra øyelege.

Samtidig er det et udekket behov for synsoppfølging av de minste, barna. I dag henviser helsesykepleier barn med behov for synshjelp på 4-årskontrollen til øyelege.

Det er i de aller fleste tilfeller ikke nødvendig. Disse barna kan i all hovedsak få hjelp fra optiker. Da kan man spare inntil 40 000 konsultasjoner hos øyelege, fortalte Haugo helsepolitikerne.

Han foreslo at helsesykepleier og lege får en portvaktrolle og at henvisning fra disse til optiker utløser offentlig betaling. På den måten vil optiker bli en mer integrert del av det offentlige øyehelsetilbudet.

– Ikke minst kan vi gi bedre tjenester til barn med synsutfordringer og bruke ressursene på øyehelsefeltet på en langt bedre måte, avsluttet Hans Torvald Haugo.

Du kan se opptak av innlegget på Stortingets web-tv kanal her, ca 20 minutter inn i opptaket