Synsam samarbeider med Right to play

En av heltene fra de olympiske leker på Lillehammer i 1994, Johan Olav Koss, bruker mye tid på Right To Play. Synsam har samarbeidet med organisasjonen siden 2007. I oktober tok Synsam med seg norske optikere til Salama School i Uganda.

 
Det var en solid gjeng som reiste til Afrika: Synsams optikere Hanne Høiskar, Åshild Martinsen og Peter Steen Aamodt, nestor og optiker Stein Bruun var med på vegne av Optikeren, Gjertrud Lian fra kjedekontoret og Laila Andersen fra Right To Play. De fikk fort erfare at det å reise i Afrika ikke er noen spøk da det tok tid før all bagasje og utstyr var på plass. Dette la ingen demper på engasjementet!

 
Åshild har erfaring fra liknende arbeid tidligere. Hun oppfordrer optikere til å engasjere seg og delta i denne type prosjekter. – Det er givende å bidra til at mennesker i andre land kan få synshjelpemidler, sier Åshild. Hun mener at dette er viktig arbeid. Synsam var på Salama School for to år siden. Noen av barna som ble undersøkt den gangen, ble fulgt opp nå.

 
Virker dette interessant kan du lese mer om opplevelsen i Afrika via nettsidene til Right To Play. Stein Bruun har tatt bilder og skrevet en artikkel som vil trykkes i Optikeren. Noen av bildene kan du se via Optikerens nettside.