Synshjelp til innsatte

Av 38 innsatte i Verdal fengsel, hadde 28 behov for briller. Det kunne optikere rekruttert av Humanitært utvalg i Norges Optikerforbund konstatere. Nå får de den synshjelpen de trenger.

Optikere klare for innsats i Verdal fengsel

Møtt med velvilje på Pallen

Etter vellykkede besøk i tre fengsler i Oslo-området de siste årene, er høstens humanitærprosjekt flyttet til Trøndelag.

Denne uken besøkte optikerne May Anita Halset, Inger Helen Minsås, Julie Skjelstad og Henning Friedrich Verdal fengsel, på folkemunne kalt «Pallen».

Verdal er bygda som er kjent for Vømmøl spelemannslag, slaget på Stiklestad, Aker Verdal og rånekultur, men også Pallen, ifølge Henning Friedrich.

I fengselet soner 50 innsatte korte eller lengre dommer. Det er et relativt åpent fengsel der de innsatte kan bevege seg mer fritt i enn Oslo-fengslene der optikere har gjort frivillig arbeid tidligere.

Fengselet har fått sitt tilnavn nettopp fordi mange innsatte spikrer paller. Fengselet hadde hørt nyss om at optikere hadde bistått med synsundersøkelser og briller til innsatte i Oslo-fengsler, og tok kontakt med Norges Optikerforbund.

I løpet av en dag ble 38 innsatte undersøkt. 28 av dem hadde behov for briller, mens en ble henvist videre på grunn av høyt trykk i øyet og katarakt.

Takket være sponsorer er det mulig å gjennomføre prosjektet uten kostnad for de innsatte. Optikerne stiller opp gratis uten lønn. Utstyr, innfatninger og brilleglass leveres kostnadsfritt av sponsorer.

– Vi ble møtt med bare velvilje og takknemlighet og tror at dette er noe både de innsatte og ansatte satte stor pris på, sier Henning Friedrich.

Han forteller at dagen ble givende og hyggelig for optikerne. Det ble dessuten en ny og fin måte å treffe andre optiker-kolleger på!

Det kommer reportasje fra prosjektet i neste utgave av Optikeren.