Synskorreksjon etter skolestart

Barn med uoppdagede synsfeil, gjør det dårligere i lesing, skriving og tallforståelse enn andre barn. Nå skal australske synsforskere måle hvordan synsundersøkelse og briller kan gi disse barna bedre skoleferdigheter.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Tidlig intervensjon viktig

30 prosent av australske skoleelever i tredje klasse hadde ukorrigerte synsfeil, viser en fersk studie fra Brisbane.

Synsforskere ved Queensland University of Technology skal nå følge opp disse funnene med en ny studie, skriver Optometry Today.

Funnene som er publisert i International Journal of Educational Research, viser at elevene med ukorrigerte synsfeil scoret lavere i lesing, skriving og tallforståelse enn andre elever.

Forskerne peker på at dette viser hvor viktig tidlig synsundersøkelse er for å identifisere barn som oppnår skoleresultater som er dårligere enn potensialet de har.

En oppfølgingsstudie vil undersøke hvordan synskorreksjon i andre klasse kan påvirke skoleresultatene i tredje klasse.

Professor Joanne Wood ved Queensland University of Technology (som mange norske optikere kjenner), sier til Optometry Today at hypotesen er at synskorrigering i tidlig skolealder bedre skoleferdighetene deres.

Les oppslaget i OptometryToday her