Synsoppmerksomhet rundt skolestart

Når skolen starter etter sommerferien rettes medias oppmerksomhet mot barnas læresituasjon. Synet er et viktig verktøy for god læring. – Synsundersøkelse bør være med i skolestartforberedelsene til foreldrene, sier optiker Simon Dørheim fra Krogh Optikk i et intervju med NRK Vestfold.

Simon Dørheim vant årets Sølvretinoskop for prosjektet
Kan havne bakpå

Simon Dørheim er tydelig på at øynene og synet er viktige i skolehverdagen. Han mener at hvis en feil i synet ikke blir fanget opp tidlig, kan barna havne bakpå i skolen. Dørheim har i mange år arbeidet mye med barn, og han har også en mastergrad med fordypning innen ortoptikk og pediatrisk optometri.

Når nyhetsbildet nå i ukene som kommer fylles med stoff relatert til skolestart, er det naturlig at lokale optikere hjelper foreldrene til å forstå viktigheten av godt syn.

I intervjuet med NRK forteller Dørheim om eksempler der barn med synsproblemer ble mistolket med atferdsproblemer, konsentrasjonsproblemer eller til og med ADHD eller dysleksi. Men så var briller løsningen.

Les mer om syn hos skolebarn på NRK Vestfolds nettsider

Hør et radioinnslag i forbindelse med samme sak på NRK Vestfold