Synsproblemer ved MS

Regelmessig oppfølging av synsfunksjonen hos pasienter med multippel sklerose er viktig for å kunne få tilpasset rehabilitering og hjelpemidler. Det vil gi bedre funksjon og livskvalitet.

Multippel sklerose er en av 80 autoimmune sykdommer der immunforsvaret angriper ulike deler av kroppen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Rammer mange nordmenn

Nesten ingen andre land i verden har så mange tilfeller av multippel sklerose (MS) som Norge, 208  per 100 000 innbyggere.

MS kan gi symptomer og tegn fra hele nervesystemet, inkludert synsforstyrrelser. Slike forstyrrelser er hyppige.

En artikkel i Tidsskrift for den norske Legeforening tar for seg de hyppigste synsforstyrrelsene pasienter med MS kan oppleve.

Optikusnevritt er ofte knyttet til sykdommen, men den kan også skyldes infeksjoner og andre immunologiske tilstander.

Flere andre øyetilstander er også omtalt i artikkelen.

Forfatterne konkluderer med at mange MS-pasienter har nedsatt livskvalitet på grunn av synsproblemer.

Det kan gå ut over hverdagsaktiviteter og fysisk aktivitet. Det kan også ramme sosialt liv. Derfor er det viktig å stille MS-pasienter konkrete spørsmål om syn.

Les artikkelen i Tidsskriftet her