Synstest må tilpasses førerkortkrav

Synskravene til førerkort legger spesielt vekt på synsstyrke og synsfelt. Det ser tre spesialister ved Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus nærmere på i en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva er best?

Det europeiske førerkort-ekspertpanelet anbefaler å benytte en perimetri-test for synsfelt som er spesielt tilpasset synskravene for førerkort.

Men det er verken fulgt opp i Europa eller Norge.

Man må velge blant de testene som er tilgjengelige.

Artikkelforfatterne skriver at Esterman-programmet ikke bør brukes for å avgjøre om synsfeltkrav til førerkort er oppfylt.

Les artikkelen i Tidsskriftet her