Synsutfordringer med Parkinson

Magne Helland skaper oppmerksomhet om synsutfordringer hos mennesker med Parkinsons sykdom. Han skrev om temaet i Optikeren i fjor. Nå har Parkinsonforbundet satt søkelys på tematikken.

Magne Helland på Krona, fra et portrettintervju i 2018 (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Mange vet for lite

Synsutfordringer hos denne pasientgruppen er underkommunisert. Det har dosent emeritus Magne Helland gjort noe med. Selv fikk han Parkinson-diagnosen for seks år siden.

Hellands artikkel viser at mange pasienter med Parkinsons sykdom har utfordringer med synet. Noe som igjen kan føre til redusert livskvalitet og økt risiko for fall.

Både fastleger og nevrologer, så vel som optikere og øyeleger, kan lett overse synsproblematikk hos disse pasientene.

De aller fleste synsproblemene som kan oppstå hos Parkinson-pasienter er kjente synsproblemer, som kan ramme alle. Disse synsproblemene er som regel også lette å avhjelpe med rådgivning, behandling og eventuell korreksjon.

Å finne ut om hovedårsaken til et synsproblem er Parkinsons sykdom, bivirkninger av medikamenter, eller generell aldring, er imidlertid ikke alltid lett.

Les hele artikkelen hos Parkinsonforbundet her