Synsutredes etter hjerneslag

Et flertall på Stortinget har bestemt at alle som får hjerneslag skal utredes for synsproblemer. Det er en politisk seier for mange organisasjoner som har jobbet for dette i flere år.

Professor Helle K. Falkenberg leder det tverrfaglige NORVIS-nettverket som jobber for bedre synsoppfølging etter hjerneslag. Her fra en tidligere presentasjon under Arendalsuka (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Bedre synsrehabilitering

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet har hatt dette som en viktig sak på agendaen over lengre tid. I slutten av februar vant hun frem.

Et flertall på Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene iverksetter en praksis der alle som får hjerneslag skal få undersøkt synsfunksjonen. Forskning viser at over 60 prosent av de som får hjerneslag, opplever problemer med synet.

Norges Optikerforbund har satt dette på dagsorden i flere år og bidrar i det tverrfaglige nettverket NORVIS, som ledes av optometriprofessor Helle K. Falkenberg. Arbeidet til nettverket er nettopp å løfte og bedre synsrehabiliteringen av slagpasienter.

Les oppslag fra LHL Hjerneslag her