Synsvansker ved Parkinson

Illustrasjonsfoto (Colourbox)
Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Over en prosent av befolkningen over 60 år rammes av Parkinsons sykdom. Sykdommen kan også gå ut over synsfunksjonen. Det kan du lese om i en artikkel i Tidsskriftet Den norske legeforening.

Parkinsons sykdom er karakterisert av de motoriske kjernesymptomene bradykinesi, rigiditet og tremor. Sykdommen har i tillegg en rekke ikke-motoriske symptomer, som for eksempel synsvansker. Pasientene kan oppleve uklart syn, lysømfintlighet, lesevansker og en subjektiv følelse av at de blir fort slitne i øynene. Synsvanskene påvirker også pasientenes motorikk ettersom synet kompenserer for dårlig postural kontroll og vansker med å starte bevegelser. Det er viktig å kartlegge vanlige, men ofte underdiagnostiserte synsvansker, og sette inn tiltak som kan øke livskvaliteten og bevegelsesmønsteret. I denne kliniske oversikten presenterer vi de vanligste synsvanskene ved Parkinsons sykdom samt råd for å bedre synsfunksjonen.

Les hele artikkelen i Tidsskriftet her