The investigation and management of heterophoria

Professor Bruce Evans gir i denne artikkelen i Optometry today en god beskrivelse av heterofori og hvordan optikere kan forbedre synsfunksjonen hos pasienter med symptomatisk heterofori. Artikkelen gir også en fin oppsummering av akkomodative problemer og visuelle aspekter av dysleksi.