Tilbaketrekking av EpiPen

På grunn av mulig feil ved utløsningsmekanismen på to produksjonspartier, tilbakekalles Meda EpiPen 300 mikrogram adrenalinpenner.

 
De berørte EpiPennene har følgende LOT-nummer:

• 5FA665E (enkeltpakning) 

• 5FA665D (dobbelpakning)

Begge partiene har utløpsdato 31.03.2017.

EpiPen (adrenalin autoinjektor) brukes til akutt behandling av alvorlige allergiske reaksjoner. Feilen med utløsningsmekanismen kan gi alvorlige konsekvenser da adrenalin ikke gis ved bruk. Alle gjenværende pakninger av de to partiene 5FA665E og 5FA665D med utløpsdato 31.03.2017 trekkes tilbake.

Norges Optikerforbund ber sine medlemmer undersøke LOT-nummeret på EpiPenner som ligger i beredskap ved bruk av diagnostiske medikamenter.

Se mer utfyllende informasjon fra Legemiddelverket