Tiltak mot koronavirus

Norges Optikerforbund har laget en liste med fem råd for gode rutiner i optisk praksis i forbindelse med den pågående spredningen av koronaviruset. Folkehelseinstituttet gir også råd relatert til konjunktivitt (øyekatarr).

Miokroskopisk bilde av partikler av koronaviruset (Colourbox)

Følg disse rådene 

Mange optikere vil få spørsmål om koronavirus, spesielt etter smittespredningen på øyeavdelingen ved Ullevål sykehus.

Håndhygiene og rengjøring av utstyr som kommer i kontakt med pasientene er viktige tiltak nå, som da optikerbransjen forholdt seg til utbruddet av fugleinfluensa i 2005.

Norges Optikerforbund har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet og bedt om konkrete råd relatert til koronaviruset.

De forteller at konjuntivitt er rapportert som et symptom i forbindelse med koronavirus, men det er ikke hyppig. Derfor anser ikke Folkehelseinstituttet at en pasient med konjunktivitt uten andre symptomer som mistenkt for koronavirussykdom, selv om pasienten har vært i et område med utbrudd av viruset.

Likevel mener instituttet at det vil være fornuftig for optikere ved planlagt pasientkontakt å avklare om pasienten har andre symptomer før de kommer til undersøkelse, og i så fall råde dem til å ta kontakt med relevant helsetjeneste.

Koronavirus gir luftveisinfeksjon, ofte med ganske kraftige symptomer.

Norges Optikerforbund anbefaler at det sørges for:

– Ha en god og naturlig kommunikasjon med pasientene relatert til spredning av virus.

– Gode hygienerutiner – spesielt mht. håndvask og vask av utstyr som er i direkte kontakt med pasient (pasientstol, spaltelampe, dørhåndtak, panne- og nakkestøtte mm.)

– Ekstra oppmerksomhet ved pasientbehandling som innebærer direkte kontakt med tårevæske, kontaktlinsetilpassing mm.

– Etablere system for håndtering av pasienter der det er mistanke om koronavirus, og der en får bekreftet at det har vært smittede pasienter i butikk/klinikk.

– Har rutiner for å håndtere ansatte med mistanke om, eller bekreftet smitte.

Klikk her for å lese hos Folkehelseinstituttet om hvem som mistenkes for sykdom 

Klikk her for å lese om generell forebygging av smitte fra Folkehelseinstituttet