Tina tildelt Sølvretinoskopet

Tina Regine Johansen er tildelt Sølvretinoskopet for beste mastergradsprosjekt 2018 av Norges Optikerforbund. Hun har studert øyeplager og muskel- og skjelettplager hos barn i forbindelse med bruk av nettbrett og smarttelefon. Juryen uttaler at det er en velskrevet og gjennomarbeider rapport over aktuell tematikk.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund overrakte Tina Regine Johansen premien for beste masterprosjekt på studieavslutningen denne uken, deltakelse på neste års Fagkonferanse i Tromsø (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Aktuelt og nyttig

49 elever i 7. klasse (12 år) fra barneskoler på Hadeland var inkludert i studien, der de fikk synsscreening på skolene, etterfulgt av spørsmål knyttet til synsplager samt muskel- og skjelettplager. 

Milde muskel- og skjelettplager ble rapportert hos 71 prosent av smarttelefonbrukere og hos 88 prosent av nettbrettbrukere.

Studien viser at de aller fleste friske 12-åringer med normalt syn bruker smarttelefon og/eller nettbrett. Tretthet rapporteres oftere enn milde øyeplager eller muskel- og skjelettplager.

Studien indikerer at man bør være oppmerksom rundt bruk av smarttelefon og nettbrett hos barn, samt viktigheten av godt syn.

Juryen fra Norges Optikerforbund sier at det er en eksepsjonelt velskrevet og gjennomarbeidet rapport. Studenten har gjennomført et omfattende og solid stykke arbeid, hun leverte en svært god muntlig presentasjon. 

Videre uttaler juryen at tematikken for oppgaven var aktuell og spennende. 

Tina Regine Johansen har hatt Hanne-Mari Schiøtz Thorud og Helle Falkenberg som veiledere.

Masterprosjektene har blitt vurdert av optikerne Knut Rugland, Bente Monica Aakre, Trine Johnsen og Hans Torvald Haugo.

Vinner av Sølvretinoskopet blir presentert i augustutgaven av Fagtidsskriftet Optikeren.