Trenger flere hornhinner

Over 100 nordmenn venter på å få hornhinner. Helsepersonell og folk flest vet lite om muligheten til å donere hornhinner.

Det er mangel på hornhinner (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Flere kunne donert hornhinner

Aftenposten forteller om øyesykepleier Hanne Hvattum Sweeney som har den spesielle jobben med å fjerne hornhinner fra nylig avdøde mennesker. Hornhinner som friske har stor glede av.

Ullevål universitetssykehus gjennomførte i 2020 hornhinnetransplantasjoner på 119 mennesker, og for øyeblikket står 105 på venteliste.

Transplantasjon av hornhinner er en omfattende prosess, men et lite inngrep på et avdødt menneske.

Hvis flere kjente til muligheten for å donere hornhinner, kunne Norge sluppet å importere.

En viktig jobb for spesialsykepleier Hanne Hvattum Sweeney er å informere annet helsepersonell om slik organdonasjon.