Uendret smittevern for optikerbransjen

Optikerbransjen anbefales å følge etablerte rutiner og råd for smittevern inntil videre.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Vil være en trygg arena

Myndighetene endrer smitteverntiltak og åpner gradvis opp samfunnet til mer normalitet. Det er fortsatt lokale forskjeller og større utbrudd av muterte koronavirus-varianter i noen kommuner.

Smitteverngruppa i optikerbransjen har nå hatt møte. Der er det bred enighet om å fortsette smitteverntiltakene på dagens nivå inntil videre.

Smittevernet har fungert godt gjennom hele pandemien og det er ikke rapportert om at smitte har oppstått i optikervirksomheter.

Det er flere årsaker til at smittevernet opprettholdes på samme nivå som tidligere:

Sommer og sommerferie betyr mer reising og dermed økt risiko for smitte. 

Fortsatt er en stor del av befolkningen i Norge ikke fullvaksinerte og også vaksinerte utgjør en smitterisiko. Det har i senere tid kommet meldinger om at også vaksinerte har blitt smittet og syke av viruset.

Mange av pasientene og kundene i optikervirksomheter er unge, med forhøyet smitterisiko.

For optikerbransjen er det viktig å ha gode rutiner som gir trygghet til ansatte, pasienter og kunder