Unntak for cyclo-refraksjon

NAV har laget et midlertidig unntak for bruk av diagnostiske medikamenter ved undersøkelse av barn som skal ha dekket behandlingsbriller. Dette for å kunne ivareta smittevernet der det er behov for undersøkelse av barn.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Informasjon vedrørende diagnostiske dråper er lagt ut på nav.no.

NAV skriver:

«For å begrense faren for koronasmitte ved synsundersøkelser, bortfaller krav om diagnostiske øyedråper i denne perioden». 

Denne informasjonen er lagt ut to steder, både på hjelpemiddelområdets informasjonsside om korona-pandemien og inne på selve fagsiden for briller og linser.

Det er opp til hver enkelt optiker å vurdere om det er behov for å gjennomføre en undersøkelse eller ikke, og at dette gjøres ut fra prioriteringskriteriene. Dette gjøres ut fra en individuell vurdering ut fra behov og risiko, som for alle andre pasienter.

Norges Optikerforbund setter pris på at optiker nå kan utelate denne undersøkelsen der de mener dette er faglig fornuftig, og samtidig kunne signere ut papirer til NAV.

Les mer på NAV sine sider her