Utgivelsesplan for Optikeren

Årets siste utgave av Fagtidsskriftet Optikeren går snart i trykken. Her blir det besøk hos optikere i Valdres og Egersund – blant annet! Utgivelsesplanen for 2017 er klar, med noen temaer – og alle annonse- og materiellfrister.

Det blir hyggelig møte med far og datter som begge er optikere i Valdres, Vidar og Marianne Hagen, i årets siste utgave av Optikeren (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Nytt blad annenhver måned

Utgivelsesdato for neste Optikeren er 14. desember, og i 2017 blir det som i år, seks utgivelser.

Optikeren kommer ut i februar, april, juni, august, oktober og desember. Materiell- og annonsefrister er 4-5 uker før utgivelsesdato.

Diabetes blir tema for første utgivelse i 2017, briller for nummer to.

Her er oversikten for annonsører!

Her er lenke til Optikerens nettside med mer informasjon