Utlysning av spennende mulighet

Har du en forsker i magen? Går du med et ønske om å finne gode svar? Er du i tillegg interessert i synsfunksjonen og de utfordringer dataarbeidsplassen gir, bør du lese videre! Det utlyses doktorgradsstipendiat innen øye- og nakkeplager ved synskrevende dataarbeid ved Høgskolen i Buskerud

 

Har du et ønske om å utvikle din faglige horisont kan dette være muligheten for deg! Les mer om stillingen via HiBu sine nettsider. Stillingen er finansiert av Ryggforeningen i Norge og ExtraStiftelsen og skal føre frem til graden Ph.D. Prosjektleder er førsteamanuensis Hanne-Mari Schiøtz Thorud.

 

Den som tilsettes i stipendiatstillingen må ha mastergrad innen optometri eller annen relevant naturvitenskapelig/helsefaglig studieretning. Videre må kravene for opptak til et Ph.d.-program være oppfylt, jf. § 6 i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.-forskriften).

 

Ved siden av de formelle kravene viser utlysningen til ulike personlige egenskaper som regnes for viktige i en slik stilling. Menn oppfordres til å søk>