Utnytt dagslyset!

Nå som vi går inn i den mørkeste tiden av året, er det ekstra viktig å utnytte det som finnes av dagslys.

Narvik i november midt på dagen, svøpt i blått lys (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Lys mot mørketidsplager

Stadig færre mennesker jobber utendørs, og det kan være en medvirkende årsak til at mange plages med «winter-blues» ifølge en artikkel i The Optician.

Flere enn før eksponeres for lange perioder der de ser lite dagslys på denne tiden av året. Veksten i bruk av data, nettbrett og mobil bidrar også til at flere tilbringer mer tid innendørs.

Lysterapi og optiske hjelpemidler er laget for å takle mangelen på dagslys. og den britiske organisasjonen SAD (Seasonal affective disorder) har utarbeidet en liste over produkter som kan erstatte sollys. 

Det belgiske firmaet Luminette har produsert briller som skal bekjempe vinterdepresjon, men Skandinavia er ikke nevnt som et stort marked for disse produktene – til tross for at vi har det mørkest.

Alt i alt er det ikke rapportert om større etterspørsel etter lysterapi-produkter i Skandinavia enn andre land i Nord-Europa.

Men viktigst av alt ifølge SAD er å søke etter dagslys (og sol der det er mulig). Briller med gule glass kan også ha en positiv effekt på mørketidsdepresjon.

Så er det mørkt når du kommer til jobb, og skal hjem igjen? Ta deg en tur ut midt på dagen!