Utvidet meldeplikt

Etter en endring i Helsepersonelloven, får optikere nå også meldeplikt for flygeledere. Det kommer i tillegg til førere av motorvogn og luftfartøy. 

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Nytt i nyhetsbrev

Informasjonen fra Helsedirektoratet er en del av nyhetsbrevet som onsdag er sendt medlemmer i Norges Optikerforbund. 

Det er også gitt meldeadgang når det er grunn til å tro at pasient som fører skinnegående kjøretøy, fartøy på sjøen eller utfører tjeneste som los, har en helsesvekkelse som kan føre til skade på person.

I nyhetsbrevet blir også optikere bedt om å gi innspill til hva du som kliniker tenker om fremtidens Europeisk diplom (European Diploma in Optometry).

Flere detaljer og aktuelle lenker finner du i nyhetsbrevet. Dersom du er medlem i NOF, men ikke har fått brevet, send en epost til post@optikerforbund.no.