Variert Kongsberg Vision Meeting

Deltakerne på årets Kongsberg Vision Meeting fikk et blikk inn i den rivende teknologiske utviklingen.

Det var mange utstillere innen teknologi og svaksyntoptikk på årets Kongsberg Vision Meeting (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Blikk inn i fremtiden

Den tre dager lange konferansen er nå avsluttet. Lysdesign var tema for torsdagen, mens virtual reality (VR) og syn ble viet stor oppmerksomhet tidligere i uken.

Under åpningen tirsdag fikk rektor Petter Aasen ved USN prøvt ut amblyopitrening i VR.

Ny tilnærming til behandling av amblyopi var et viktig tema på den tverrfaglige konferansen der mange optikere deltok.

Det ble presentert avansert teknologisk utstyr for synshemmede og blinde og det var blant annet en live sesjon i telehelse mellom Trondheim Øyelegesenter og klinikken på Krona, Kongsberg.

Deltakerne fikk også anledning til å teste VR-briller. Det ble holdt kliniske workshops innen ulike områder.

I neste utgave av Optikeren kommer det reportasje fra årets Kongsberg Vision Meeting.