Variert sommerlektyre

Juniutgaven av Optikeren byr på variert lesestoff som du kan ta med deg gjennom sommeren.

Tilvekst til styret i Norges Optikerforbund: Paal Nævdal (f.v) og Stian Chan (t.h) ble valgt inn på landsmøtet i Kristiansand – mens Jostein Åsmul i midten kom inn i styret i fjor vår. Les mer om landsmøtet og fagkonferansen i nye Optikeren! Foto: Solveig
Mennesker og optikerfag

Du treffer mange mennesker i den ferske utgaven av Optikeren, og kan lese mer om blant annet dette:

Fyldig dekning av fagkonferansen i Kristiansand

Nytt fra optikerbransjen lokalt og globalt

Møte med optiker som jobber på NAV Hjelpemiddelsentral

Studentprosjekt og bedrift innen sosialt entreprenørskap på Madagaskar

Fagstoff fra fagkonferansen i Kristiansand

Bransjenytt og brillenytt

Siste utgave av Optikeren kan du laste ned her