Vær en optiker-ambassadør!

Snart er det søknadsfrist for høyere utdanning og Norge vil trenge flere optikere i fremtiden. Vær en optiker-ambassadør du også!

Helene Lindgren og Martin Leander Olsen filmes av Hallfrid Simonsen (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Filmer på sosiale medier

For tiden ruller og går tre informasjonsfilmer Synsinformasjon har produsert om optikerutdanningen og optikeryrket på sosiale medier.

Filmene er nyproduserte og de ble lansert i januar på YouTube, Facebook og Instagram. Her vil de gå frem til søknadsfristen for optikerutdanningen og andre høyere utdanninger går ut 15. april.

Filmene gir et kort innblikk i studiehverdagen på Kongsberg og mulighetene som ligger i yrket. En egen film tar også for seg videreutdanning, spesialisering og mastergrad.

Selv om det er unntakstilstand og relativt  stille i Optiker-Norge om dagen, kan du bidra både til å dele filmene og informere om optikeryrket der du har mulighet til det.

På den måten sikres fortsatt god rekruttering og mange motiverte søkere, slik vi har sett de siste årene.

Klikk her for Synsinformasjons Facebook-gruppe

Klikk her for Synsinformasjons YouTube-kanal