Verdens synsdag: Gi et bidrag

På Verdens synsdag rettes oppmerksomheten mot unødvendig blindhet i verden. NOF GIR SYN er Norges Optikerforbunds innsamling. Vi oppfordrer medlemmer til å gi verdien av en synsundersøkelse. I år går innsamlede midler til Hjelp Moldova.

Optiker Hans Bjørn Bakketeig i aksjon i Moldova (Foto: Hjelp Moldova)

Gi ditt bidrag

Takket være bidrag fra blant andre Norges Optikerforbund og Synsinformasjons medlemmer, vil befolkningen i Moldova få synshjelp gitt av optikere i fremtiden.

Siden 2001 har den norske organisasjonen Hjelp Moldova i all hovedsak jobbet for å gi befolkningen i landet synshjelp.

Optiker Hans Bjørn Bakketeig har gjort en uvurderlig innsats for å få på plass svaksyntklinikk og ikke minst stable en optikerutdanning på bena i landet.

Nå er tredje årskull optometristudenter i gang med sin utdannelse. I et land det det ikke har vært verken optikere eller jobber for optikere, trengs det stor innsats for å få alt på plass.

Så selv om bidrag fra norske optikere og bransjen har vært viktige over mange år, stopper ikke innsatsen her.

Det er fortsatt et stort behov for innsamlede midler til det videre arbeidet.

Du kan gi ditt bidrag til NOF GIR SYN: Konto 1506.22.35397  VIPPS: 571686 NOF GIR SYN