Vet ikke at røyking skader synet

Fire av fem kjenner ikke til at røyking er skadelig for synet, viser en ny undersøkelse. – De tar feil. Å stumpe røyken kan redde synet ditt, sier Norges Optikerforbund.

De aller fleste vet at røyking er skadelig for lungene, hjertet og blodsirkulasjonen. Men bare 18 prosent vet at røyking er skadelig for synet, viser en ny spørreundersøkelse utført av YouGov for Norges Optikerforbund.

– Forklaringen er nok at det informeres mer om andre skadevirkninger av røyking enn skader på synet. De store kampanjene går på lungekreft, hjertesykdommer og skader på huden. Dette er viktig for folk å vite, men synet må ikke glemmes. Øynene er også en del av kroppen, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Det er forsket mye på sammenhenger mellom syn, øyesykdommer og røyking. Resultatene bør få alle røykere til å revurdere livsstilen sin.

– Røyking skader blodomløpet, og øyet er et av de organene som krever mest blod. Sansecellene vi ser med krever ekstremt mye energi. Når blodgjennomstrømmingen skades, begynner øynene å lide, sakte men sikkert, sier Haugo.

Rammer detaljsynet

Røykere har inntil fire ganger større risiko enn ikke-røykere for å få aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). Sykdommen fører til redusert syn og til slutt varig tap av detaljsynet. Røykere utvikler tilstanden rundt ti år tidligere enn ikke-røykere, viser en omfattende britisk undersøkelse.

– AMD skyldes nedbryting av netthinnens sanseceller på grunn av opphopning av avfallsstoffer på netthinnen. Dette fører til inflammasjon og at blodstrømmen og næringen til sansecellene blir forstyrret.  Da dør sansecellene du skal se med. Du blir ikke helt blind, men du mister deler av eller hele skarpsynet, sier førsteamanuensis og optiker Helle K. Falkenberg ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Røykere har dobbelt så stor risiko for å få grå stær som ikke-røykere. Grå stær medfører at øyelinsen gulner og blir uklar, og fører til redusert kontrastsyn og økt blending.

– De har også dobbel risiko for å få øyebetennelser som regnbuehinnebetennelse eller uveitt. Dette kan gi store plager og sterkt nedsatt syn eller blindhet, sier Falkenberg.

Kan skade fosterets syn

Dersom man røyker under svangerskapet, er det svært skadelig for fosteret, også når det gjelder syn.

– Røyking kan føre til at barnet får skjeling eller underutviklet synsnerve. Røyking kan også forårsake for tidlig fødsel, som igjen gir økt risiko for synsproblemer, sier Falkenberg.

Også passiv røyking og snusing kan være skadelig for synet.

– Nikotinet i snusen tas opp av blodårene og sirkuleres i kroppen, og det vil gi økt risiko for tap av syn, sier Falkenberg.

Gode argumenter for å slutte

Å informere om synstap kan få flere til å stumpe røyken.

I en tobakkskampanje i regi av australske myndigheter ble det fortalt at røyking kan føre til dårlig syn, og i verste fall blindhet. Ifølge British Medical Journal var denne kampanjen mer virkningsfull enn tilsvarende kampanjer som knyttet røyking til hjertelidelser.

– Dersom man slutter å røyke, reduserer man risikoen. Etter noen år, opptil tjue år når det gjelder AMD, er risikoen den samme som for ikke-røykere, sier Falkenberg.

– Dersom vi skulle ha gjort ett enkelttiltak i Norge for å bedre synet i befolkningen, så ville det ha vært å få alle til å slutte å røyke, sier Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Ifølge SSB røyker 21 prosent av den voksne befolkningen i Norge daglig eller av og til. 14 prosent bruker snus.

Øyesykdommer røykere har økt risiko for å få:

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), tre til fire ganger høyere risiko
Grå stær (katarakt), dobbel risiko
Betennelse i vev i øyet (f.eks. uveitt), dobbel risiko
Tørre øyne, dobbel risiko
Hornhinnetilstander og forsinket sårheling, økt risiko
Thyroid-øyesykdommer som kan gi hevelse rundt øynene, dobbeltsyn og utstående øyne (Graves sykdom), to til tre ganger høyere risiko
Sykdom i øyets netthinne som følge av diabetes (Diabetes retinopati). Røyking øker risikoen for diabetes, og nær alle med diabetes får denne sykdommen som gir helt eller delvis synstap.
Synsskader på foster (skjeling, underutviklet synsnerve), økt risiko. Også høyere risiko for tidlig fødsel, som igjen kan gi barnet diverse synsproblemer.
(Kilde: Norges Optikerforbund)

Kontaktpersoner:

Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund, tlf. 906 36 826
Helle K. Falkenberg, førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), tlf. 984 99 920


Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optikerforbund.