Viktig å måle øyetrykk

Glaukom (grønn stær) er en øyesykdom som sjelden gir symptomer, men som kan føre til irreversibelt synstap. Derfor er det viktig at optikere måler øyetrykk, slik at de som har glaukom kan bli henvist til øyelege.

Sigrid Midtbø Storkås er tidligere styreleder i Norges Optikerforbund og sentral i NOFs deltakelse i kampanjen Gjør kloke valg (Foto: Kaia Means)

Symptomfrie tilstander

Norges Optikerforbund deltar i kampanjen Gjør kloke valg der helsepersonell skal gå gjennom egne tester og undersøkelser av pasienter med kritisk blikk.

Kampanjen, som er drevet av Legeforeningen i Norge, skal sette søkelyset på overforbruk av helsetjenester.

Dette var tema for et leserinnlegg i avisa Varden i helgen, der lege Gisle Roksund så nærmere på forskjellige tester som gjennomføres i helsevesenet. Tester som i noen tilfeller gjennomføres uten mål og mening, og som fører til overdiagnostikk og overbehandling.

Roksund skriver i innlegget blant annet om «trykkmålinger og detaljerte øyeundersøkelser bare man skal skifte briller» hos optiker.

Tidligere styreleder i Norges Optikerforbund Sigrid Midtbø Storkås, svarer i et innlegg i samme avis at hun ikke er enig i at det er unødvendig å måle øyetrykk på symptomfrie mennesker som oppsøker optiker.

» Øyetrykk blir i all hovedsak målt med tanke på å avdekke glaukom». «Glaukom er en øyesykdom som relativt sjelden gir symptomer. Når denne pasientgruppen opplever symptomer, har sykdommen oftest vært tilstede i mange år og synsfunksjonen er sterkt redusert. Skadene som har oppstått lar seg ikke reversere».

Les leserinnlegget til fastlege Gisle Roksund her

Les svaret fra Sigrid Midtbø Storkås her

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund sier det er flere alvorlige øyetilstander som er symptomfrie. Derfor er det viktig at optikere gjør individuelle vurderinger og ser forskjell på hva som er nødvendige og unødvendige undersøkelser.