VIKTIG – Ny påmeldingsfrist!

Vær oppmerksom på at det er satt ny søknadsfrist 2. desember 2012 på noen kurs ved AFOS. Dette gjelder kursene «Svaksynsoptometri og kliniske problemstillinger», «Vitenskapsteori, forskningsmetoder og statistikk» og «Praksisveiledning».

 Rigmor Baraas, en av de kursansvarlige ved AFOS ønsker å gjøre optikere oppmerksom på at søknadsfristen på de tre kursene nedenfor er flyttet.
Ny frist for å søke seg inn på kursene nedenfor er 2. desember 2012: Kurs som utgjør del av modul 1 Habilitering og rehabilitering av synshemmede i Mastergradsutdanningen: SVAKSYNSTOPTOMETRI OG KLINISKE PROBLEMSTILLINGER – Kurskode MVS1-LVC-2012 • Kursomfang: 5 studiepoeng • Kurset er nettbasert • Kursavgiften er stipulert til: NOK 7.450,- • Planlagt kursstart: 9. januar 2012. Mappevurdering med frist 30. april 2012. Kurs som utgjør del av modul 2 Obligatoriske metodekurs i Mastergradsutdanningen: VITENSKAPSTEORI, FORSKNINGSMETODER OG STATISTIKK – Kurskode MVS2-RMS-2012 • Kursomfang: 10 studiepoeng • Kurssted: Over Internett eller HiBu-Kongsberg • Ingen kursavgift • Kursopplegg: 2 tre-dagers-samlinger (torsdag, fredag og lørdag) , og 1 to-dagers-samlinger (torsdag og fredag) på Kongsberg. Krav til personlig oppmøte på kun en av samlingene, to av samlingene kan du delta via et virtuelt klasserom over Internett. • Planlagt kursdager: 12-14. januar, 22-24. mars og 31. mai og 1. juni 2012. En avsluttende eksamen den 1. juni, og innlevering av prosjektprotokoll med frist 22. juni 2012. Kurs som utgjør del av modul 2 Valgfrie metodekurs i Mastergradsutdanningen: PRAKSISVEILEDNING – Kurskode MVS2-PS -2012 • Kursomfang: 5 studiepoeng • Kurset er nettbasert med en frivillig samling. • Ingen kursavgift • Planlagt kursstart: 9. januar 2012. Mappevurdering med frist 10. juni 2012.