Viktige kompetanselister

Hvis administrasjonen får en henvendelse der for eksempel kunnskap om tilpassning av spesiallinser er tema, brukes kompetanselistene til å finne frem til optikere. Da søkes det etter ønskede kriterier og pasienten får via listene forslag på optikere de kan kontakte. – Det blir feil hvis det er personlig kunnskap om medlemmene som er grunnlaget for å gi anbefalinger, sier fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo. Kompetanselistene er en fin måte å vise at optikere har vært flinke til å bygge på sin grunnkompetanse, fortsetter han.

Stereotest er en viktig undersøkelsene som barn ofte kan gjennomføre.
 
Administrasjonen gir råd

Hvis administrasjonen får en henvendelse der for eksempel kunnskap om tilpassning av spesiallinser er tema, brukes kompetanselistene til å finne frem til optikere. Da søkes det etter ønskede kriterier og pasienten får via listene forslag på optikere de kan kontakte. – Det blir feil hvis det er personlig kunnskap om medlemmene som er grunnlaget for å gi anbefalinger, sier fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo. Kompetanselistene er en fin måte å vise at optikere har vært flinke til å bygge på sin grunnkompetanse, fortsetter han.

 
Torsdag denne uken ringte en helsesøster fra en skole i Oslo. Hun hadde anbefalt en familie å kontakte optiker da to av barna i skolealder hadde behov for en synsundersøkelse. Foreldrene kontaktet sin faste optiker som ikke følte seg kvalifisert til å undersøke barna. Helsesøster ringte så administrasjonen i NOF og SI for å forhøre seg om det lå restriksjoner eller andre føringer for optiker i forbindelse med synsundersøkelse hos barn. Utover forsvarlighetsprinsippet er det i dag for optiker ikke lov å benytte diagnostiske medikamenter på selvstendig grunnlag på barn under 5 år.

 
Helsesøsteren fikk en forklaring på optikers generelle kompetanse i forhold til synsfunksjonen hos barn samt informasjon om ulike områder i kompetanselistene hos optikere ned ekstra innsikt. Via kompetanselistene kunne vi søke frem flere ulike alternativer som kunne passe for denne familien.

 
Saken belyser noen viktige punkter:

 
• Kompetansen optiker har vil bli mer og mer viktig å synliggjøre da det er denne kompetansen pasientene søker. Stadige spørsmål til administrasjonen i NOF og SI viser dette.

 
• Optikere på listen bør søke frem seg selv via listene samt sin personlige side og kontrollere at informasjonen som ligger der er korrekt. Vi vet at ikke alle har fullt oppdatert sine personlige opplysninger.

 
• Arbeidsgiver bør være oppmerksom på å ha oppdatert kunnskap om informasjonen som ligger i kompetanselistene. Disse viser kundene veien til dere.

 
• Hvis du som optiker får spørsmål om tjenester du ikke kan utføre pga manglende formelle kvalifikasjoner eller ut fra forsvarlighetsprinsippet, vil det være en god service og fornuftig pasienthåndtering å henvise eller opplyse om annen kollega som kan hjelpe pasienten.