Vil straffe jukseleger hardere

Dersom en behandler utelukkes fra å utstede legeerklæring, kan vedkommende lege likevel skrive ut medisiner på blå resept. Det vil regjeringen og flere organisasjoner, inkludert Norges Optikerforbund, stoppe.

(Illustrasjonsfoto Colourbox)
Vil stanse misbruket

Problemet er at det ikke er virking mellom Nav og Helfo. Derfor kan leger som misbruker folketryden fortsette som før.

Regjeringen, og Legeforeningen ønsker å stoppe denne praksisen. Legeforeningen mener en ny lov kan bidra til å tydeliggjøre ansvarsforholdene, unngå dobbeltarbeid og uklarhet om regelverket.

Denne saken ble sendt ut på høring før sommeren, og Norges Optikerforbund er en av 25 instanser som har kommentert den. Generalsekretær Hans Torvald Haugos høringssvar er referert i Dagens Medisin.

«Ved å fjerne noen av dagens gråsoner i forhold til myndighetenes mulighet for reaksjon, og derved konsekvens for helsepersonellet, vil ordningen kunne virke mer preventiv» er NOF sitert på i sitt svar.

Statens helsetilsyn påpeker at de foreslåtte endringene vil tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Også Helsedirektoratet støtter forslaget, men kommer med noen forslag til endringer i lovteksten.

Les oppslaget i Dagens Medisin her