Første kontakt for bedre syn!

NOFs bransjeinterne spesialiteter

Norges Optikerforbund har følgende bransjeinterne spesialiteter:

» Spesialist innen allmennoptometri
» Spesialist innen ortoptikk og pediatrisk optometri

Ingen andre enn godkjente bransjeinterne spesialister kan knytte spesialist-begrepet opp mot sin yrkestittel.

Spesialisttittelen skal benyttes på følgende måte:

Ola Nordmann  Ola Nordmann
Autorisert optiker  Autorisert optiker
Spesialist i ortoptikk og pediatrisk optometri  Spesialist i allmennoptometri


Bransjeinterne spesialister har ikke noen form for monopol når det gjelder fagutøvelse, da regulering av dette i hovedsak ligger i Helsepersonellovens forsvarlighetsprinsipp.

Søknad om å bli spesialist gjøres via Norges Optikerforbunds spesialitet- og kompetanseråd etter enhver tids gjeldende regler. Det er en forutsetning at man har norsk autorisasjon som optiker, og at man er medlem i Norges Optikerforbund.Spesialiteter:Søk her!