Å leve med glaukom

Årets første utgave av Norsk Glaukomforening sitt medlemsblad «Å leve med glaukom» er nå sendt ut. Bladet sendes til mange postkasser over hele landet, men det er også tilgjengelig på nett.

 

– Jeg har derfor heldigvis ikke fått diagnosen glaukom, noe som selvfølgelig er en lettelse. Likevel gjorde denne hendelsen meg mer bevisst på synet mitt, og følge det opp for å kunne oppdage eventuelle øyesykdommer så tidlig som mulig, og bremse sykdomsutviklingen. Hadde jeg hatt glaukom da, ville dette tilfeldige og uskyldige ”rusket” vært redningen som fikk meg til øyelege, forteller Trengereid i bladet.

 

I medlemsbladet kan du leser mer om Astrids historie, samt om andre tema relatert til glaukom.

Du vil finne mer informasjon om Norsk Glaukomforening på deres nettside.