Alvorlig å snoke i journaler

Selv om han bare fikk 10 000 kroner i bot, mistet legen jobben for systematisk og kynisk snoking i pasientjournalen i en barnefordelingssak. Vern om pasientopplysningene i alle situasjoner, oppfordrer Norges Optikerforbund.

Loven setter strenge krav til søk i pasientjournaler. Misbruk kan få store konsekvenser. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Krever lisens-nekt

Legen som var ansatt på Sørlandet sykehus i Kristiansand ble funnet skyldig i å gjennomført over 100 ulovlige søk i pasientjournalen, de aller fleste på en og samme mann.

Denne mannen som ble utsatt for ulovlige journalsøk var midt oppe i en barnefordelingssak. Den dømte legen bisto kvinnen i saken. Legen journalførte opplysninger av mannens psykiske helse, og dette ble brukt overfor offentlige myndigheter i barnefordelingssaken.

Et svært alvorlig tilfelle av «journalsnok» altså, og advokaten til pasienten mener legen bør fratas lisensen, ifølge NRK Sørlandet.

Pasienten og hans advokat reagerer sterkt på at legen bare ble idømt en bot på 10 000 kroner fra påtalemyndigheten, og kun fikk en advarsel fra Helsetilsynet.

Legen fikk imidlertid sparken fra Sørlandet sykehus.

Pasientens advokat, Vegard Bøe Bahus, sier denne saken har vært en ekstrem påkjenning for klienten. Han mener det er grovt at sykehuset også kunne la det gå et halvt år før de foretok seg noe, etter at de ble varslet om journalsnokingen. Han varsler at sykehuset vil bli saksøkt for mellom 200 000 og 300 000 kroner.

– Dette viser hvor alvorlig ulovlige journalsøk kan være. For oss i optikerbransjen gir det også noe å tenke på. Det er viktig å være bevisst at pasientopplysninger ikke skal være tilgjengelige for uvedkommende. Pasientjournaler skal ikke stå åpne på skjerm i butikk, for eksempel, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

 

Les oppslaget hos NRK Sørlandet her