Atypisk optikusnevritt

Optikusnevritt er en akutt betennelse i synsnerven som ufte rammer unge og ellers friske personer. Kvinner med multippel sklerose er spesielt utsatt. I en norsk fagartikkel beskrives mer atypiske tilfeller der rask behandling er viktig for å unngå synstap.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Nyttig informasjon om optikusnevritt

I en fagfellevurdert artikkel i Tidsskrift for Den norske Legeforening beskriver forfatterne karakteristika for den vanligste formen for optikusnevritt.

De forteller om diagnostisering, behandling og kontroll.

Her beskriver de også optikusnevritt med avvikende kliniske karakteristika.

Disse pasientene må behandles mer intensivt og tettere for å bevare synsfunksjonen.

Les artikkelen i Tidsskriftet her