Bevilger seks millioner til optikerutdanning i Moldova

Norske myndigheter har bevilget seks millioner kroner til å bygge opp en optometriutdanning i Moldova, i samarbeid med Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Avtalen innebærer også studentutveksling mellom de to landene, og forskning.

Glade medarbeidere ved Institutt for optometri og synsvitenskap har mottatt meldingen om støtte på seks millioner kroner fra det norske Eurasiaprogrammet. (Foto: Hans Torvald Haugo)
Jubelen stod i taket på Kongsberg, og sannsynligvis også i Moldovas hovedstad Chisinau, da de mottok den gledelige meldingen fredag. 

Målet er at man skal introdusere en ny helseprofesjon i Moldova; nemlig optikere. Det skal bygges opp en utdanning med et godt akademisk innhold, og Institutt for optometri og synsvitenskap på Kongsberg til å hjelpe å bygge opp utdanningen ved State University of Medicine and Pharmacy «Nicolae Testemitanu» i Moldovas hovedstad Chisinau.

Det skal legges opp til en 4-årig optometriutdanning i Moldova, på nivå med Europeisk Diplom.

En del av pengene skal brukes til å ansette undervisingspersonell i Moldova. 

De siste årene er penger som er samlet inn gjennom Optometry Giving Sight, i regi av Norges Optikerforbund, gått til det store prosjektet i Moldova. Dette er penger blant annet optikere har samlet inn på Verdens synsdag. Det er gjennomført kurs i optometri for øyeleger. Senere kan norske optikere også bidra med mer enn penger.

Irene Langeggen, som er ansvarelig for søknaden for IFOS, og praksiskoordinator nasjonalt/internasjonalt, sier:

– Det vil etter hvert komme optometristudenter fra Moldova til Norge, blant annet for å lære optoteknikk. Da kan lokale optikere her ta inn praksisstudenter. 

Langeggen sier optiker Hans Bjørn Bakketeig og organisasjonen Hjelp Moldova har lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet. 

– Da vi var på besøk i Moldova i september i fjor, møtte vi åpne dører overalt.

Hun vil også takke de andre bidragsyterne i prosjektet, Brien Holden Vision Institute, Optometry Giving Sight, Social-Medical Rehabilitation Center for Low Vision og Norges Optikerforbund.

Målet med Eurasiaprogrammet er å bidra til fornyelse og internasjonalisering av høyere utdanning i samarbeidslandene. Det skal være en basis for politiske og økonomiske reformer, stimulere til bærekraftig utvikling, øke utdanningsnivået i befolkningen, og øke respekten for menneskerettigheter.

Programmet finansieres med midler fra Utenriksdepartementet og Senter for internasjonalisering av utdanning.