Bli kjent med hva vi gjør!

Hva gjorde Norges Optikerforbund i 2022 og hvor går veien videre i år? Få med deg årsmeldingen som er trykket i denne ukes utgave av Optikeren!

Fra styremøtet i januar: Elisabeth Bjerke Egeberg, Lotte Guri Sten, Heidi Rygh Refseth, Erik Roberstad, Lene Luraas og Martin Balke (Foto: Stina Olsen Klæboe)

NOF i  2022

Arbeidsplanen danner grunnlaget for satsingsområdene til Norges Optikerforbund.

Men alle år skjer det mye uforutsett.

Barnebrilleordningen ble den store politiske saken i fjor, men også i andre viktige saker ble NOF tatt med på råd.

I årsmeldingen kan du lese fra forbundets råd, komiteer og utvalg og bli oppdatert på aktiviteter og endringer som foregikk i fjor.

Årsmeldingen leser du på midtsidene i Optikeren

Årsmeldingen kan nappes ut av det fysiske bladet. Har du ikke fått Optikeren i løpet av uken, kan du kontakte kundesenter@fagpressen.no