Bli oppdatert i Tromsø

De kliniske retningslinjene til Norges Optikerforbund er en viktig rettesnor i arbeidet som optiker. I 2018 ble fire retningslinjer oppdatert. På Fagkonferansen i Tromsø vil Fagutvalget fortelle deltakerne hva som er nytt.

Fagutvalget, fra venstre: Marianne Mathisen, Lene Luraas, Kristin Seland Agustsdottir, Martin Balke og Jon Vegard Barstad Gjelle (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Levende retningslinjer

I siste utgave av Optikeren er det en kort gjennomgang av retningslinjene som er oppdatert i 2018. På Fagkonferansen i Tromsø vil Lene Luraas og Marianne Mathisen fra Fagutvalget ha en presentasjon av arbeidet som er gjort med revisjonen og hva som er viktig for deg som optikere å vite om.

Retningslinjene er levende dokumenter som trenger jevnlige oppdateringer. Ikke minst fordi en vanlig rutineundersøkelse i dag inneholder mye mer enn tidligere, og med mye nytt utstyr.

Det er viktig å holde seg faglig oppdatert og å vite hvilke lover og regler som gjelder til enhver tid.

Disse kliniske retningslinjene ble oppdatert og godkjent av styret i Norges Optikerforbund i 2018:

R 15: Journalføring (opprinnelig Journal- og kartotekføring)

R 17: Generelle råd om administrasjon av klinikken (Tidligere Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven med generelle råd om administrasjon av klinikken)

TIDLIGERERE 19: Brilleseddel og refusjonsrettigheter har nå blitt til to retningslinjer:

– R19: Brilleseddel 

– R23: Refusjonsrettigheter

Klikk her for å komme til oversikten med alle Kliniske retningslinjer

I Tromsø kan du også møte og snakke med medlemmene i Fagutvalget, og delta i retinoskoperingskonkurranse. Meld deg på nå!