Blikkets kraft og betydning

Fra vugge til grav et blikket det viktigste møtepunktet i menneskers liv. Blikket er et signal til andre mennesker som kan romme uendelig mye kommunikasjon.

Blikket er vår viktigste kommunikasjonsform (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kamera og lyskaster

Når mor og barnets blikk møtes, oppstår den første relasjonen i et barns liv. 

Når livet ebber ut, er gjerne den siste rest av kontakt i blikket. Blikket blir det siste farvel.

I et essay i Tidsskriftet Den Norske Legeforening, tar pensjonert lege og psykiater Stig Heskestad for seg blikkets betydning gjennom vår kulturhistorie.

Øyet fungerer både som et kamera og en lyskaster. Det både tar imot og det utstråler.

Artikkelen tar på en fascinerende måte for seg tolking av blikk, hvordan blikket kan brukes til omsorg, makt og avmakt.

Anbefalt lesning!

Klikk her for å lese artikkelen i Tidsskriftet