Blinde husker ord bedre

Forskning viser at mennesker med medfødt blindhet memorerer rekker av ord bedre enn seende og de som har blitt blinde etter å ha hatt syn. Ikke bare husker de blinde bedre, de er også til å stole på. Funn tyder på at visuell erfaring gjør at testpersonene ”finner på” ord de aldri har hørt.

 
Personer med medfødt blindhet viste seg å være flinkere enn de to andre gruppene til å huske ordene. Ikke nok med det: De med visuell erfaring har en større tendens til ”å se for seg ord” de aldri har hørt. De finner på ord de ikke har hørt!

 

Om dette er å lyve, er en annen diskusjon. Men faktum er i hvert fall at forskerne viser at hukommelsen til mennesker med visuell erfaring fungerer på en annen måte enn de uten.

 

Ønsker du å lese mer om dette vil en kort artikkel i Optometry Today eller les mer om Dr Proulx sin forskning på University of Bath sine nettsider.