Botox mot skjeling

Julie på 8 år er et eksempel på at Botox kan hjelpe på skjeleproblemer. Hun fikk bedre balanse og bedre samsyn etter at øyelegen satte en sprøyte rett i øyemusklene hennes. Behandlingsformen hjelper omtrent 150 barn i året.

 
Øyeavdelingen i Elverum var tidlig ute med å gi denne type behandling. De siste fem-seks årene har avdelingen kunnet tilby Botox-behandling av barn og voksne med esotropi. Tidligere måtte kniven frem for å hjelpe disse pasientene. Mange av pasientene ved øyeavdelingen får nå god hjelp av noen små nålestikk.

 

Les mer og se et innslag på NRK sine nettsider.