Britiske optikere får ros av helseministeren

Den viktige rollen optikere har for å bidra i helsevesenet i Storbritannia roses av helseminister Alistar Burt. Det britiske helsevesenet (NHS) benytter seg av kunnskap og kapasitet til lokale optikere.

(Illustrasjonsfoto: Kaia Means)
«Look to Britain»


– Det offentlige helsesystemets tilbud om synsundersøkelse hos optiker er enkelt og gir pasientene valgmuligmuligheter. Ordningen spiller en nøkkelrolle i forhold til å oppdage synsproblemer tidlig, og derved bidra til å hindre unødvendig synstap. Optikerens kunnskap, ferdighet og erfaring er viktig for oss for å sikre pasientens interesser, verdier som ligger NHS nært, sa helseminister Alistar Burt da han holdt en tale til øyehelsepersonell nylig.Øyriket i vest har mange av de samme utfordringene som er i ferd med å synliggjøres i det norske helsevesenet. Britiske optikere har andre rettigheter og plikter enn hva norske optikere har.– Norge har i flere sammenheng sett hvordan britene har løst sine helseutfordringer. Både i England, Skottland og Irland blir optikerne en viktigere del av øyehelsetjenesten. Utdanningen, kunnskapen og erfaringen den norske optikeren har er sammenliknbar med optikerne på andre siden av Nordsjøen, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Han mener det er på tide at norske politikere ser den norske optikeren som en del av løsningen på kapasitetsutfordringen i det norske øyehelsevesenet.Haugo har  bred støtte i optikerbransjen for dette synet. Samfunnsansvaret optikeren kan ta er et viktig element i «Den store historien om optikerne» som er et felleseie mellom Norges Optikerforbund og Synsinformasjon.


Les artikkelen i The Optician her